Log in

Whoops! You have to login to access the Reading Center functionalities!

Forgot password?

Search the site...

Reset

Kérjük, töltse ki, írja alá, szkennelje be és küldje vissza e-mailben a következő adatokat tartalmazó szerződést:

Fejlesztő Pedagógia és Fejlesztő Pedagógia Online – Kiadó: Starkiss Kft. (adószáma: 13342078-2-13, székhely: 2040 Budaörs, Lévai u. 31. 7/64, telephely: 2040 Budaörs, Kisfaludy utca 40., Telefon: 06-23-428-264, E-mail: feljesztopedagogia@starkiss.hu, képviselője: Kiss Sándor)

Az értékelésre és a nyomtatott Fejlesztő Pedagógiában és/vagy a Fejlesztő Pedagógia Online-on való megjelenésre küldött cikk:

címe: ………………………………………….. ………………………………………….. …………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. …………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………..

A szerző(k) neve(i):

Kapcsolat:

E-mail cím:

Ha a most benyújtott megjelenésre szánt művet közzétételre elfogadják, garantálom, megértem és elfogadom a következőket:

1. Ez a cikk az én eredeti munkám, és először adtam/adtuk be, hogy csak a Fejlesztő Pedagógiában és/vagy a Fejlesztő Pedagógia Online-on tegyék közzé.

2. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy haa munkám a Creative Commons  rendszerbe kerül – licence (CC BY-NC- SA) -, lehetővé teszi mások számára, hogy nem kereskedelmi célból módosítsák, adaptálják és fejlesszék alkotásomat, feltéve, hogy megadják a forrást és a licencet alkotásaikat azonos kifejezésekkel.

3. A fenti feltételekre tekintettel a C.N.P.E.E. közzéteheti, reprodukálhatja, megjelenítheti, tárolhatja és terjesztheti az említett cikket fentebb, minden ismert formában, formátumban és világszerte ismert médiában, tudományos adatbázisokba, illetve világpiacon.

4. A benyújtott kézirat sehol nem jelent meg, és jelenleg más folyóiratnál, illetve kiadónál nincs elbírálás alatt.

5. A kézirat nem fizetett, nem tartalmaz semmilyen szerzői vagy kiadói jogsértést, és nem sérti harmadik fél jogait.

6. Megjelenés előtt egyetértek a főszerkesztő/szerkesztők jogával, hogy a cikket (stílus, szintaxis, nyelvtan stb.) a jelentés megváltoztatása nélkül szerkeszthessék, hogy alkalmas legyen a publikálásra.

7. A megjelenést követően büntetőjogi felelősségem tudatában kötelezettséget vállalok, hogy azonos vagy lényegében hasonló formában a kéziratot más folyóiratban, online felületen nem közlöm, illetve semmilyen formában nem adom ki, a Starkiss Kft. írásbeli engedélye nélkül.

8. Teljes mértékben megtérítem a Starkiss Kft-nek minden veszteségét, kárát, érdeksérelmi veszteségét, költségét és kiadását és egyéb szakmai költségeit, amelyek a jelen Szerződés rendelkezéseinek megsértése miatt merültek fel vagy merülhetnek fel a jövőben.

9. Ha a cikk más szerzőkkel közösen írta:

(a) mindenki aláírja ezt a megállapodást, vagy

(b) garantálom, hogy az összes társszerzőtől felhatalmazást kaptam, hogy ezt a megállapodást az ő nevükben is aláírom, és a cikk megjelenésekor megállapodok a nevek sorrendjében.

Erre a megállapodásra a magyar jog vonatkozik, és csak mindkét fél által aláírt dokumentummal módosítható.

Szerző(k):

Helyszín, Dátum: ………………………………………………….

Nem másolható a szövegrész, mely plagizálása jogilag is aggályos.