Log in

Whoops! You have to login to access the Reading Center functionalities!

Forgot password?

Search the site...

Reset

A Fejlesztő Pedagógia 2022/1–3 összevont számának megjelenése szeptember végén várható. Minden lapszám tartalmaz egy ún. főszerkesztői iránytűt, íme az aktuális számé:

 

IRÁNYTŰ

Ez évi első összevont számunkat tartják a kezükben. Megszületése elég nehéz volt, mivel a folyamatos járványhelyzet, a miatta kialakult online oktatás, a pedagógushiány, a szomszédunkban dúló háború, az egzisztenciákat fenyegető energiaválság és infláció, éghajlatunk drasztikus megváltozása stb. nem nagyon kedvezett annak, hogy a kollégák tanulmányok megjelentetésével keressenek meg bennünket és a Szerkesztőség tagjainek sem született olyan írásuk, amelyeket szívesen közkinccsé tudnánk tenni.

 

Jelen lapszámunk jól mutatja, hogy mit is fed a Fejlesztő Pedagógia elnevezés. A lap megjelenése 1990 szeptemberében volt, egy mostani állapothoz hasonló helyzetben. Elégedetlen szülők, tanárok, diákok, árnyéktantestületek, magántanárok…, hogy csak a kulcsszavakat soroljam.

 

Egy nagyon változó világ alakul ma körülöttünk, szintén csak a teljesség igénye nélküli felsorolás szintjén: a szigorúan pedagógiai értelemben vett integráció csődje, a felnövekvő generációk (lásd
Z generáció) kihívásai, a tanító szerepbe kényszerített szülők, az online oktatás eredménytelensége (miután sem eszköz, sem jól elterjedt biztos metódusa sincs) a tanárképzés kullogása az események után, a közoktatás „gazdátlansága”…

Összeállításunkban olyan elméleti és gyakorlati anyagokat kínálunk Önöknek, amelyekkel reményeink szerint tudjuk segíteni pedagógiai munkájukat. A lapszám nagy részét egy a Gondolat kiadónál 2021-ben megjelent szakkönyv alapján szerkesztett tanulmányok teszik ki. A FROSTIG-ELV­EN ALAPULÓ NEVELÉSI TERÁPIA ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA a könyv alcíme.

A Frostig-féle felfogás ismerete nagyon fontos a mai pedagógusok számára. A tanítás/tanulás folyamatát figyelembe véve a Frostig-elv lényege, hogy a gyermek önmagához képest, egyéni adottságainak megfelelően tudjon teljesíteni és ne egy nem létező „átlaghoz” viszonyítva minősítsék. A mai oktatás legnagyobb kihívása és az alacsony teljesítmény oka, hogy képtelen kezelni az egyre jobban erősödő gyermeki sokféleséget (heterogenitást). Sokan reménykedtünk abban, hogy nem tér vissza a mindenkinek UGYAN AZT, és mindenkinek UGYAN ÚGY TANÍTOM gyakorlata. Tévedtünk.

Az atipikus gyermekek egyre többen lesznek, ők, akik fejlődésük bizonyos pontjain segítséget, egyéni bánásmódot igényelnek. A gyógypedagógia és a pszichológia világszerte különféle irányzatok kidolgozásával segíti ezeket a nem fogyatékos, de szintén sajátos nevelési igényű gyermekeket/tanulókat.

 

Összevont számunkban a Frostig összeállításon túl is sok olyan tanulmányt találnak a legújabb és az archív anyagokban, amelyek a gyermekek jobb megismerésében, a támogatásra szoruló tanulók egyéni szükségleteinek felismerésében nyújtanak segítséget Önöknek.

 

Külön kiemelnénk az Archív összeállítás első ta­nulmányát, amelyben a szerző – Rosta Katalin – egy, a mindennapokban jól használható gyakorlóanyagot állított össze a testséma biztos kialakításának fejlesztéséhez.

 

Dr. Salné Lengyel Mária
gyógypedagógus-mesterlogopédus
alapító-főszerkesztő

 

 

 

Share
Nem másolható a szövegrész, mely plagizálása jogilag is aggályos.