Log in

Whoops! You have to login to access the Reading Center functionalities!

Forgot password?

Search the site...

Reset

A Fejlesztő Pedagógia Online és a nyomtatott Fejlesztő Pedagógia szakfolyóirat kiadója a Starkiss Nyomdaipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (www.starkiss.hu). A vállalkozás 1993 óta van jelen a nyomdai, kiadási, terjesztési piacon. Cégvezetők: Kiss Sándor és Stark János.

A nyomtatott Fejlesztő Pedagógia szaklap elméleti és gyakorlati segítséget nyújt Magyarországon az oktatásban résztvevőknek: pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak, pszichológusoknak és szülőknek 1990 óta.

 

A Fejlesztő Pedagógia Online nem a nyomtatott kiadvány változata, hanem azt kiegészítő, önálló tartalommal bíró gyakori frissítésű hír- és szakportál.

 

 

Az új szakportál jellegénél fogva számos új lehetőséget kínál a napi informálódásra, a kommunikációra, a megjelenésre a tanároknak, egyetemi hallgatóknak, tanulóknak, szülőknek és szakembereknek egyaránt a magyar oktatásügy legkülönfélébb területeihez kapcsolódóan.

Fórumot biztosít még az oktatás határterületein tevékenykedő vállalkozásoknak, alapítványoknak, tudományos műhelyeknek, egyesületeknek is. Értékes felület lehet még a döntéshozók számára is.

 

 

 

 

 

 

A kiváló szakemberek és sok más szerző, közreműködő önzetlen munkájának is köszönhetően léptünk az internetes világba, hogy az új lehetőségek segítségével minden olvasó számára hasznos és érdemi informálódási és fejlődési lehetőséget adjunk nap mint nap.

A nyomtatott Fejlesztő Pedagógia és a Fejlesztő Pedagógia Online magyar nyelvű cikkeket, áttekintő tanulmányokat, módszertani beszámolókat és fejlesztéseket, kutatásokról szóló összefoglalókat, ismeretterjesztő, illetve továbbképzési célokat szolgáló tanulmányokat, didaktikusan feldolgozott esetelemzéseket, pedagógiatörténeti közleményeket, beszámolókat közöl, bemutatva a hazai és nemzetközi intézmények munkásságát.

A Fejlesztő Pedagógia Online a nyomtatott verzió hatalmas, több mint harminc éves nem elévülő ismeretekkel teli archívumának felhasználása, újrapublikálása mellett önálló saját anyagokkal jelentkezik folyamatosan és a közérdekű, oktatást érintő közleményeket is eljuttatja az érintettek felé.

Szakmai eseményeket, pályázatokat, konferenciákat, szülőket érintő tudnivalókat közvetítünk. Együttműködést tervezünk a szakma kiválóságaival a szakmai konferenciák ismertetésével és azok anyagainak a feldolgozásával.

Friss kutatási eredményeket adunk közre (magyar nyelvű adaptálás) és aktuális kutatási eredmények közzétételét tervezzük biztosítani egyetemi hallgatók számára.

Publikációs lehetőséget teremtünk kutatóknak, oktatóknak és a tudományos pályára készülő egyetemi hallgatóknak és PhD-hallgatóknak is.

Az online eléréssel a szélesebb közönséget megszólító tudomány-népszerűsítő, ismeretterjesztő tartalmak létrehozását és publikálását is biztosítjuk.

 

Tartsanak velünk! Fejlődjünk együtt!

 

 

NYILATKOZAT

A Fejlesztő Pedagógia szakfolyóirat és a Fejlesztő Pedagógia Online szakportál egészének és bármely részének másolásával és a folyóirat terjesztésével kapcsolatos minden jog fenntartva. Tartalmaik (fotók, írott anyagok vagy azok részletei) kizárólag a Kiadó írásbeli vagy elektronikus dokumentumba foglalt engedélyével többszörözhetők vagy közvetíthetők a nyilvánossághoz.

 

Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdése szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül, nem érinti azonban a 37.§ szerinti szabad felhasználás lehetőségét. Tilos a kiadványok elektronikus tárolása, feldolgozása, többszörözése és értékestése a Kiadó írásbeli vagy elektronikus dokumentumba foglalt engedélye nélkül. A Folyóiratból és szakportálból értesüléseket átvenni csak azokra való hivatkozással, linkkel (bekezdés + link) lehet.

A hirdetések tartalmáért a Kiadó és a Szerkesztőség felelősséget nem vállal.

 

Fejlesztő Pedagógia

Fejlesztő Pedagógia Online

 

 

Nem másolható a szövegrész, mely plagizálása jogilag is aggályos.