Log in

Whoops! You have to login to access the Reading Center functionalities!

Forgot password?

Search the site...

Reset

A nyomtatott Fejlesztő Pedagógia szaklap elméleti és gyakorlati segítséget nyújt Magyarországon az oktatásban résztvevőknek: pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak, pszichológusoknak és szülőknek.

A lap kiadója a Starkiss Nyomdaipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (www.starkiss.hu) 1993 óta van jelen a nyomdai, kiadási, terjesztési piacon változatlan magyar tulajdonosi háttérrel.

 

Sorsfordító

2011-ben – a pályázati lehetőségek beszűkülése miatt – a Nemzeti Tankönyvkiadóhoz fordult segítségért a szaklap a fennmaradása érdekében. A Nemzeti Tankönyvkiadó átvette a Fejlesztő Pedagógia kiadásának jogát, így a lap folyamatosan és időben továbbra is megjelenhetett.

Az iskolák új fenntartóhoz kerülése és a Nemzeti Tankönyvkiadó megszűnése új helyzetet teremtettek. A 2014. év utolsó 2 összevont számának megjelentetését – a Nemzeti Tankönyvkiadó/Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó feladatainak átvételére jogosult állami intézet még elvállalta.

Ezek az évek a bekövetkezett gyors és a szaklap számára előnytelen változások az előfizetések számának lecsökkenését eredményezték. A Fejlesztő Pedagógia gyógypedagógus alapító-főszerkesztője, valamint a sok éven keresztül együttműködő szerzők és olvasók továbbra is szükségesnek és hiánypótlónak tartották a szaklapot.

 

A folytonosság megőrzése érdekében a szaklap kiadását 2015-től átvette a Starkiss Nyomdaipari Kft., miután a nyomdai előkészítési feladatait is már sok-sok éve végezte. A kiadó átvállalta a terjesztést is előfizetéses rendszerben a Magyar Postával együttműködésben.

A nyomdai gyártás is helyben készül.

 

 

 

 

Szakmaiság

 

A különleges figyelmet igénylő gyermekek/tanulók oktatásának/nevelésének eredményesebbé tétele érdekében történtek előrelépések – pl. az integrált oktatás elterjesztése, a tehetséggondozás kibővítése. Viszont a logopédiai ellátás beszűkülése, az egyéni fejlesztések csökkenése az óvodapedagógusok és általános iskolai pedagógusok terheit növelik. A szaklap nagyban hozzájárul, besegít ezeknek a problémáknak az orvoslásához.

 

A Fejlesztő Pedagógia kiadója egyetértve a szaklap céljaival, segítséget nyújtott eddig abban, hogy ne szakadjon meg a lap kiadásának folytonossága, így tartunk most a megszakítás nélküli 32. évfolyamnál – minden külső segítség nélkül, sokak áldozatos munkájának köszönhetően.

 

Az utóbbi években megjelent néhány szám és összevont szám tematikája:

2017/1–2.
„A hang lelke – a lélek hangja” – Művészeti terápiák a gyógypedagógiában

2017/3–6.
Hogyan tovább?! Gondolatok az iskoláról, oktatásról, nevelésről

2018/1–3.
Kisgyermekek fejlesztése 0-7 éves korig

2018/4–6.
Az eredendő kifejezésmód

2019/1–3.
Művészet – gyógyítás – rehabilitáció

2019/4–6.
Népművészet a nevelésben

2020/1–3.
PEDAGÓGUSOKNAK KARANTÉN IDEJÉRE

2020/4–6.
10 éves a Mesezene

2021/1–3.
Digitális oktatás – a hőskortól a pandémiáig

 

 

 

 

 

Folyamatos megújulás

 

A fontos szakmai segítséget nyújtó szaklap további működéséhez szükség van a megújulásra és a fennmaradásához külső anyagi hozzájárulásra is a külső tényezők és piaci folyamatok miatt.

Az utóbbi néhány évben az eredeti kéthavi megjelenés helyett kétszer hármas összevont tematikus számokkal jelentkezünk, A/4-es formátumban, nagy terjedelemben (átlag 200 oldal/szám), nagyon sok gyakorlati, tudományos igényű tartalommal.

Ezt szeretnénk folytatni és a megújulás jegyében tervezzük a lap digitalizációját is, ami lehetővé válik most a Fejlesztő Pedagógia Online internetes portál létrehozásával. A Fejlesztő Pedagógiának nem volt eddig honlapja, a közösségi oldalán keresztül tartotta a kapcsolatot a követőivel. Ez továbbra is megmarad, de az internetes új felület sok új lehetőséget is kínál.

 

A Fejlesztő Pedagógia már bekerült a pedagógiatörténetbe.

 

A Fejlesztő Pedagógia aktuális éves előfizetési díjáról, megjelenéseiről az Előfizetési információk menüpont alatt lehet informálódni. A szerzők keressék a Szerzőknek menüpontot!

Fejlődjünk együtt!

 

NYILATKOZAT

A Fejlesztő Pedagógia szakfolyóirat és a Fejlesztő Pedagógia Online szakportál egészének és bármely részének másolásával és a folyóirat terjesztésével kapcsolatos minden jog fenntartva. Tartalmaik (fotók, írott anyagok vagy azok részletei) kizárólag a Kiadó írásbeli vagy elektronikus dokumentumba foglalt engedélyével többszörözhetők vagy közvetíthetők a nyilvánossághoz.

 

Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdése szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül, nem érinti azonban a 37.§ szerinti szabad felhasználás lehetőségét. Tilos a kiadványok elektronikus tárolása, feldolgozása, többszörözése és értékestése a Kiadó írásbeli vagy elektronikus dokumentumba foglalt engedélye nélkül. A Folyóiratból és szakportálból értesüléseket átvenni csak azokra való hivatkozással, linkkel (bekezdés + link) lehet.

A hirdetések tartalmáért a Kiadó és a Szerkesztőség felelősséget nem vállal.

 

Fejlesztő Pedagógia

Fejlesztő Pedagógia Online

 

Nem másolható a szövegrész, mely plagizálása jogilag is aggályos.